Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatási anyag

  • PDF
  • Nyomtatás
  • E-mail

Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatási anyag

a
Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

(7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.)
rendezvényeinek idejére

1. Törvényi szabályozás:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Versenyszabályzat az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyekre.

2. Tűzjelzés, káreset, baleset jelzése:

» Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni.

» Tűz jelzéséhez rendelkezésre áll:

• az intézmény minden híradástechnikai berendezése,
• épületen belül csengő,
• az intézmény udvarán tartózkodó személyautók segítségnyújtás céljából.

» Tűzjelzés az épületen belül:

• Szaggatott csengetés
• Hangos szóbeli felszólítás az épület elhagyására
• Telefonon jelezni a tűzoltóság, vagy rendőrség felé a tűz észlelését

» Tűzjelző berendezések helye:

• Csengő: a hangversenyterem oldalsó két bejárata közti fali villanyóra szekrényben
• Telefon: portán, az emeleti irodákban, titkárságon
• Telefonszám: 105 (112)

» A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

• a tűzeset, káreset pontos helyét (címét)
• mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet
• emberélet veszélyben van-e
• a jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát (82/512-762, vagy mobil szám)

3. Tűzoltó készülékek jellemzői:

» A tűzoltó készülékek színe vörös, hengeres tartály alakú, tömege üzemképes állapotban kb. 20 kg.

» Iskolánkban porral oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.

» A porral oltó készülék jellemzői: Oltóanyaga por alakú, szilárd anyag, mely elsősorban éghető folyadékok, gázok, valamint a villamos feszültség alatt álló berendezések tüzeinek oltására, újabb típusuk szilárd anyagok oltására is alkalmazható.

4. A tűzoltó készülék használata:

1. A biztosító elemet távolítsa el

2. Üssön a beütő gombra

3. Nyomja meg az oltópisztoly karját

4. Az oltóanyagot nem szabad közvetlenül a tűzgócra fújni, mert az erős nyomás szétfújja a lángot, melytől újabb gócok keletkezhetnek. Ezért az oltást mindig a tűzgóc körüli részen kell megkezdeni, majd fokozatosan kell haladni a góc felé.

5. Lehetőleg tanuló ne használja a készüléket, felnőtt segítségét kell kérni.

5. Tűzoltó készülékek elhelyezése az épületben:

» Emelet: a tanári szoba feljárója mellett (1-es tanterem melletti falon)

» Földszint:

1. karzati feljáró és a mellékhelyiségek felé vezető folyosói falon
2. a hangversenyterem melletti folyosón, az összekötő ajtón
3. a hátsó folyosón, a 12-es és a 13-as tantermek közötti falon

» Alagsor: a lépcsővel szemben, a mellékhelyiségek ajtaja mellett

6. Menekülési útvonal:

» Az útvonal rajza ki van függesztve az iskola fogadóterében, valamint az emeleti tanári helyiségben. Kérjük, hogy megérkezéskor a menekülési útvonal rajzát mindenki ismerje meg.

» Az épület hátsó bejárata rendszeresen zárva van, vagyonvédelmi okokból. Az ajtó mellett, kis piros, üvegajtós dobozban van elhelyezve a kulcsa. Veszély esetén a dobozhoz erősített kis kalapáccsal az üveget be kell törni, így a kulcshoz rögtön hozzá lehet férni, és az ajtót kinyitni. Szükség esetén a portás a hátsó ajtót kinyitja.

7. Biztonsági intézkedések:

» Az iskola épületében dohányozni szigorúan tilos. A kijelölt dohányzóhely az épület és az udvari parkoló közti terület, a konténer mellett, melyet tábla is jelez.

» Az iskola udvarában lévő parkolót csak a behajtási engedéllyel rendelkező munkatársak vehetik igénybe. Rendezvények ideje alatt a rendezvény résztvevői is parkolhatnak az iskola udvarán, saját felelősségre. Járművel max. 5 km/h sebességgel lehet az intézmény területén belül közlekedni. Behajtásnál fokozottan figyelni kell a járókelőkre, mert külön járda nem áll rendelkezésre.

» A tantermeket biztonsági okokból, - amennyiben nem tartózkodik bent senki - zárva kell tartani. A tantermek kulcsát a portán le kell adni.

» A tantermek elhagyása előtt az ablakokat be kell csukni.

» A tantermekben a villanyt és az elektromos készülékeket használat után ki kell kapcsolni.

» A mellékhelyiségekben a vizet és a villanyt használat után el kell zárni.

» A tantermek berendezési tárgyaira, és a hangszerek épségére fokozottan ügyelni kell.

» Az egész épület területén ügyeljünk a rendre és a tisztaságra.

» Amennyiben valamilyen meghibásodást észlelnek, azonnal szólni kell az iskola egyik alkalmazottjának, aki gondoskodik a hiba mielőbbi kijavításáról.

8. Záradék:

A fenti rendelkezések ismerete és betartása elősegíti, hogy iskolánkban a rendezvények ideje alatt biztonságosan, jó hangulatban töltsék el az időt vendégeink. Kérjük, hogy - miután megérkeztek a rendezvény helyszínére – a portán elhelyezett jelenléti íven aláírásukkal igazolják, hogy a munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat megismerték, azokat betartják. Káreset, baleset esetén az intézmény vezetése felelősséget nem vállal.

Kaposvár, 2009. január 6.

Kokas Ferenc
igazgató

 
Ma 2018. február 26., hétfő, Edina napja van. Holnap Ákos és Bátor napja lesz.

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Szavazások

Milyen rendszerességgel látogatja hangversenyeinket?
 

Ízelítő galériánkból

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com